Vore Rødder 4 – 2005

Sindal kommunes sidste sognerådsformand - Oluf Pedersen, Svend Aa. Jacobsen.
Nygaards Mølle i Dvergetved, H.P. Jensen.
Biograf i Sindal fra 1905 til 1988, John Bilde.
Mosbjerg - base for sabotører, Egon Milton Nielsen.
J. Dybro Jørgensen, Jørgen Dybro Jørgensen.
Sindal omkring 1894-1905, Niels Larsens erindringer.
Linderum Andelsmejeri, John Bilde.
Fra Teklaborg til Christiansborg, Bodil Thrane.
H.G. Poulsen, fiskehandler og brandmajor, Jørgen Rosenkrantz Poulsen.
Astrup Forsamlingshus, Birgit Eriksen / Frede Vestergaard.
Kirken i Vogn, H.P. Jensen.
Husmandsfolk i Hørmested, Carl Jeppesen.
Sindal som kuldecenter, Hjalmar Havelund.
Hotel Sindal og Ove Larsen, John Bilde.
Medlem af modstandsårgangen - glimt fra CBU'erne i Sindal, Henning Windelborg samt red.
Gårdene ved Tyrsigvej og GI. Skolevej, Arne Christensen / Jørn Rømer.
Afholdsloge i Lendum, Emma Madsen.
Retur
1984 | 1985 | 1988 | 1990 | 1992 | 1993 | 1996 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2011 | 2015 | 2017 | 2020